E-Fatura Geçiş Zorunluluğu ve Şartları

E-Fatura Geçiş Zorunluluğu ve Şartları

Son yıllarda değişen Ticaret alışkanlıkları ile birlikte online alışverişlerin artış göstermesi beraberinde e-fatura kullanım alanında Belirli bazı kullanım zorunlulukları sunmaktaydı.  1 Temmuz 2022 Tarihi itibari ile geçerli olmak üzere e Fatura geçiş zorunluluğu ve şartlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan bu düzenlemelerde zorunlu bulunan brüt ciro rakamlarında baz alınan limitler azaltıldı.  Böylelikle artık daha çok firma e Fatura kullanma zorunluluğu ile karşı karşıya kaldı.

E Fatura geçiş zorunluluğu ile birlikte bu şartlara Tabi olan mükellef grupları şöyle sınıflandırılmıştır;

  • Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon, 2022 ve sonraki hesap dönemleri için 3 milyon ve üzeri olan mükellefler,
  • Kendi internet siteleri ve yerel pazar olarak aracı hizmet sağlayan internet sitelerinde ve diğer tüm elektronik ortamlarda yapılan mal ve hizmet satışında 2020 ve 2021 hesap dönemlerinde 1 milyon, 2022 ve sonraki hesap dönemlerinde 500 bin lira ve üzeri brüt satış yapan mükellefler,
  • Her tür gayrimenkul veya motorlu taşıt için alım, satım, kiralama, imal, inşa Faaliyetlerinde bulunan ve 2020 ve 2021 hesap dönemlerinde bir milyon, 2022 ve sonraki hesap dönemlerinde 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı yapan mükellefler için,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili belediyelerden işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel ve işletmeler için

E Fatura geçiş zorunluluğu getirilmiştir.  Bu kapsamda faaliyet gösteren firmalarınız için e fatura uygulamasına geçiş döneminde güvenilir ve hızlı bir işlem talebinde bulunuyorsanız Uysal Yazılım firması ile iletişime geçebilirsiniz.

2022 E-Fatura Geçiş Zorunluluğu

E faturaya geçiş zorunluluğu konusunda düzenlenen yeni tebliğ ile Hangi firmaların kapsam dahilinde olduğu belirtilmiştir. Belirtilen bu brüt satış hasılatına sahip olan ve belirli meslek gruplarının kapsamı alındığı ev fatura geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2022 Tarihi itibari ile uygulamayı alınacaktır.

1 Temmuz 2022 Tarihi itibari ile e Fatura kullanma zorunluluğuna tabi tutulan firmanız için bu sisteme geçiş sürecinde Uysal Yazılım firması ile iletişim kurabilirsiniz. Ev fatura entegratörü olarak faaliyet gösteren Uysal Yazılım firması tarafından sisteme entegrasyonunuz profesyonel bir şekilde tamamlanmaktadır.

XSLT Ebelge Şablon Tasarım Aracı (EFatura, Eirsaliye, Earşiv, ESMM, EMM)

Yorum Yazın