E-Fatura Zorunluluğu 2022

E fatura ve E arşiv konusunda uzun bir süredir taslak halinde bekletilen değişiklik tebliği Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Bu tebliğ ile birlikte yapılan değişiklik kapsamında E-Fatura, E-irsaliye ve E-arşiv gibi belge türlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile daha önce belirlenen ciro limitleri düşürüldü. Web uygulamaları kullanma zorunluluğu artık daha çok firmayı kapsayacak şekilde genişletildi. 1 Temmuz 2022 itibari ile yürürlüğe girecek olan e fatura zorunluluğu tebliğde belirtilen cirolar kapsamında faaliyet gösteren firmalar için getirildi.

Ülkemizde e Fatura entegratörü olarak faaliyet gösteren Uysal Yazılım firması bu geçiş sorumluluğunda kapsam dahilinde kalacak olan tüm şirketler için hizmet vermektedir. EDM Bilişim ile iş birliği içerisinde çalışan firma bünyesinde E Fatura geçiş süreci sağlanmaktadır.  Aynı zamanda farklı entegratörü kullanan firmalar için ücretsiz olarak e-fatura tasarım programı sunulmaktadır.

Uysal Yazılım firması web sayfasına giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan 2022 yılı e fatura zorunluluğu hakkında gerekli tüm bilgilendirmeleri bulabilirsiniz. Ve firmanız için yeni e-fatura uygulamasına geçiş hakkında hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

E Fatura Geçiş Sürecinde Yapılan Değişiklikler

Taslak olarak bekletilen ev fatura tebliğinde yapılan değişiklikler sayesinde ciro limitleri baz alınarak bazı işletme ve meslek gruplarına e fatura zorunluluğu getirilmiştir.  Aynı zamanda otel işletmeleri, araba galerileri ve e-ticaret pazaryeri satıcıları gibi internet üzerinden satış hizmeti veren tüm işletmelerde kapsama dahil edilmiştir.  E Fatura geçiş sürecinde yapılan değişiklikler kapsamında aşağıdaki maddeler ele alınmıştır;

  • E Fatura uygulamasına zorunlu geçişlerde yıllık ciro limitleri düşürülmüştür.
  • 2021 hesap dönemi için brüt satış hasılatı 4 milyon, 2022 ve sonraki hesap dönemleri için satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan mükelleflere e fatura zorunluluğu getirilmiştir.
  • Hem kendi internet siteleri hem de internet pazarlar üzerinden her tür elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapan mükellefler için 2020 ve 2021 dönemlerinde 1 milyon, 2022 ve takip eden hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzerinde brüt satış rakamları belirlenmiştir.

Bu rakamlarda brüt ciro yapan firmalarınız için e fatura hizmeti almak istiyorsanız Uysal Yazılım firması ile iletişime geçebilirsiniz.

XSLT Ebelge Şablon Tasarım Aracı (EFatura, Eirsaliye, Earşiv, ESMM, EMM)

Yorum Yazın